top of page
robrecht foto.png

II

BACVLVS ELECTVS SACRO MVNERI FIDVS

In 1927 werd R. Stock priester gewijd, geroepen om zijn sacrale taak trouw te vervullen

 

Op 26 januari 2000 (dus ongeveer een maand voor zijn dood) tekende ik 's avonds, na een gesprek, volgende vertrouwelijke mededeling op. Zijn ouders dachten dat hij ingenieur zou worden. Toen hij zijn ouders op de hoogte bracht van zijn besluit priester te worden, had zijn moeder twee opmerkingen: "Serieus of niet" en " Als priester de anderen altijd eerst". Zijn vader vroeg: " Kunt ge er tegen dat ze kwaad vertellen over de priesters?"

Als godsdienstleraar had hij goede herinneringen aan avondlijke tochten die hij voor zijn leerlingen organiseerde naar Zevenkerke met spel en gebed. Meerdere oudleerlingen bleven hem regelmatig bezoeken.

Als godsdienstinspecteur in de staatsscholen verscheen hij regelmatig in alle scholen. Toen hij als inspecteur met pensioen ging werd hij voor die taak opgevolgd door E. H. Lodrioor die er een volle taak aan had.

In de Cultuurbibliotheek wordt het missaal van de Carmel bewaard dat de kanunnik kreeg toen het klooster werd opgeheven. Hij droeg er elke morgenvroeg de mis op.

Hij volgde de evolutie in de kerk met meer dan gewone aandacht. Hij verzamelde alle teksten in kranten en tijdschriften en voorzag ze van vraagtekens en commentaar. De zondagmorgen regelde hij zijn financies. Hij ontving veel bedelbrieven en steunde vooral ook meerdere missionarissen die hij persoonlijk volgde. Met zijn jeugdvriend Albers, scheutist in Taiwan, bleef hij zijn leven lang corresponderen.

Tot priester gewijd

bottom of page