top of page
cultuurbib foto brugge Hugo Maertens .gif

In het begin

De Cultuurbibliotheek is ontstaan uit de samenwerking tussen het Sint-Lodewijkscollege, gesticht in 1834, en de vzw Cultuurbibliotheek, opgericht in 1957. In 1990 sloot ook de nieuwe vzw Vereniging Stock-Laureyns voor boek en cultuur zich hierbij aan. Bij de integratie van de vzw Cultuurbibliotheek in de vzw Vereniging Stock-Laureyns in 2016 werd de naam van deze laatste gewijzigd in vzw Cultuurbibliotheek Stock Laureyns (vzw CSL).

bottom of page