top of page
13 karikatuur Stock (114).jpg

Onderwijskundig archief

Robrecht Stock

Alberic Decoene

 • Wevelgem 22 juni 1881 - Brugge 9 nov. 1958

 • Diocesaan hoofdinspecteur voor West-Vlaanderen

 • Archief bewaard door R. Stock

  • ​22 mappen over diverse onderwerpen

  • Een sermoen (8 blz. in handschrift): "Beminde Vlaamse Studenten" Dadizele 1911

  • Een getypt werk: Het Vlaamse vraagstuk voor de ethica

 • Kultuur van de Vlaamse volkswaarden

       1. Inleiding
       2. Ethische en pyschologische grondslag in de Vlaamse Beweging
       3. De Vlaamse strijd in rondschouw
           De Vlaamse studentenbeweging
       4. Volkshebbelijkheden. Volksgebreken. Volkskultuur. Volksrecht. Taalrecht.
       5. Een stukje plichtenleer i.v.m. de Taal- en volksvreemde standen
          in Vlaanderen, in de hoofdstad en elders.
       6. Eerste zedelijke plicht: eerherstel voor de eerste kampers.
       7. De Vlaamse Beweging en de Europese beweging
       8. Nabeschouwingen

Arseen Vandevelde

 • 1894 - 1987

 • Inspecteur godsdienstleraar bisdom Brugge (1944-1961)

 • Archief bewaard door R. Stock

  • Bundel documenten uit 1980: waarschuwing tegen de ervaringsmethode

  • Catechese nu. 1969

  • R. Stock over A. Vandevelde. 1988

  • Geschriften van A. Vandevelde

  • Christus' geest tegenover de mensvergodende tijdsgeest van nu Studie van A. Vandevelde 143 blz.

  • Onderwijzen wij nog het ware Christendom?

  • Studie van A. Vandevelde 178 blz.

  • Aan de Kardinaal en de Bisschoppen...

  • over her-evangelisatie 3 + 5 blz.

Jan Vandenbulcke

A. Vermeulen

 • Archief bewaard door R. Stock

  • Een doos met een vijfigtal schriftjes van zijn schooltijd

  • Doos documenten over zijn opleiding 1928 - 1931

  • o.a. "Het Katholicisme" door Prof. Dr. De Hovre

Jan Sissau

 • º 17-2-51

 • Inspecteur klassieke talen

 • 7 meter archief met vertalingen, lesvoorbereidingen en artikels

Archief onderwijs

 • Grote doos lesvoorbereidingen en schriften van leerlingen 1920-1940

 • Kleuterschriften 1905-1908 J. De Gruytere

 • Belangrijke verzameling, ingebonden en met commentaar

 • "Cahier-journal de classe primaire" 1912-1915 van Alexander Stock

 • Nauwkeurig klasdagboek over de "Ecole de Bienfaisance Thielt Classe des enfants du personnel".

bottom of page