top of page
Open%2520Books_edited_edited.jpg

Historisch archief

Jan De Cuyper

Biografie

 • E.H. Jan De Cuyper (ºVeurne 26.8.1896 + Kortrijk 29.6.1981)

 • Cfr. In memoriam Jan De Cuyper in Gezellekroniek 16 (1982), 11-17.

 • Artikels

Bibliografie

 • De bibliografie kunt u opvragen in de catalogus.  

Archief

I.     

 • De Cultuurbibliotheek bezit een beperkt archief van Jan De Cuyper over Guido Gezelle. Het gaat hier vooral over de "handschriften W. Peel".

 • Kanunnik Robert Lagrain schreef daarover in De Leiegouw Jg. XL, juni 1998, 131-151.

 • Artikels


II.     

 • Nota's over de geschiedenis van Desselgem

 • Fichen over de kerstening van Vlaanderen

 • Fichen over de maanden van het jaar

 • Schrift "Klad van artikels in ’Hernieuwen’ ".

 

Gerard De Smet

 • º Ooigem 10 juni 1901

 • 2 houten koffers

 • Archief bewaard door R. Stock

  • Krantenknipsels over Vaticanum II

  • Lesvoorbereidingen

  • K.A.-werking

  • Nota's bij artikels (b.v. over het ambt)

  • Een map in verband met "Historiek van de kerk van Ruiselede"

  • Toespraken - Preken

  • Dagboek Kleine Congregatie en patronaat voor meisjes (1933)

  • Opleiding misdienaars

  • Dossier VKSJ - Tielt

  • Dossier VKAJ

Antoon Viaene

A. Viaene (1900-1979) was een vriend van Kanunnik R. Stock en stichtend lid van de v.z.w. Cultuurbibliotheek. Zijn advies bij de aanschaf van antiquarische boeken was voor R. Stock vaak doorslaggevend.
Na zijn dood werd zijn uitzonderlijke bibliotheek jammerlijk "verspreid". Pas in 1994 kon de Vereniging Stock-Laureyns voor de bibliotheek door bemiddeling van L. Moorthamers, een interessant stuk van zijn bibliotheek aankopen.

In de vroegst aangekochte boeken van A. Viaene staat een specifieke rechthoekige stempel met veel lijnenspel. In heel wat boeken in de Cultuurbibliotheek zal men het romantisch Ex Libris van A. Viaene "undique decerpens" terugvinden. Op het laaste schutblad van zijn boeken schreef hij soms enkele trefwoorden met verwijzing naar de betreffende bladzijden. Zijn handschrift is regelmatig en goed leesbaar.
Over A. Viaene cfr. catalogus onder trefwoord Viaene, Antoon .
Bibliografie cfr. catalogus eenvoudig zoeken onder auteur.

 • VI 1 Doos met kopieën met de titelpagina's van aangekochte boeken. De boeken werden in 1994 door de Vereniging Stock-Laureyns aangekocht. De prijzen staan vermeld in 1000 BEF. Plaats: B509f.

 • VI 2 Doos met kopieën van titelpagina's van boeken uit de bibliotheek van A. Viaene. Plaats: B509f.

 • VI 3 Idem. Plaats: B509f.

 • VI 4 Idem. Plaats: B509f.

Cyriel Delaere

De stukken die in de Cultuurbibliotheek bewaard worden werden ons bezorgd
door Marie-Louise T'Hooft na het overlijden van E.H. Antoon Lowyck.
In onze catalogus kan men de exemplaarnummers opzoeken voor meer informatie.

 

Een gele classeur 2008/795 bevat:

 • Foto van A. Duclos

 • Over Leffinge

 • Foto van Juul Filliaert en een artikel "De geest der kunst"

 • Gedichten van C. Delaere

 • Lied: Brugge aan zee 2008/724

 • Allerlei

 • Gedichten van C. Delaere (en anderen?)

 • Gelegenheidsgedicht aan het werk der arme weduwen en wezen opgedragen: Allerzielen

 • Twee brieven van de Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc met teksten van C.D. op de achterkant.

 • C.D. bij het Gouden Jubelfeest van zijn ouders 1903.

 • Brief van Albert Cordy (1902) over wijdingen van oudstudenten van het Sint-Lodewijkscollege.

 • C.D. over steenkool

 • C.D. over Leo XIII

 • Onze volkswerken. Spreekbeurt door C.D. te Nieuwpoort (1901?)

 • Brieven van Renaat Vincke aan C.D.

Een archiefdoos 2008/686 bevat

 • C.D. over Nieuwpoort (kasboek oudleerlingen, sprekersbond, geschiedenis)

 • documenten over de familie

 • allerlei

Een grote doos (39 x 29 x 21 cm) 2008/687
Bevat allerlei in enveloppen geborgen documenten. Veel is in slechte staat en werd niet onderzocht.

bottom of page