top of page
DSC_0002.JPG

Cultuurbibliotheek 
Stock Laureyns

De Vereniging Stock-Laureyns voor boek en kultuur vzw werd op 12 oktober 1990 opgericht. Volgens de statuten had de vereniging tot doel: “aan vorsers de nodige hulp te bieden voor studiën en opzoekingen nopens het verband tussen school, methodiek, didaktiek, kultuur en boek”. 


Op 17 december 1994 werd het BIDOC-programma in gebruik genomen waarmee de Cultuurbibliotheek een van de eerste was om de catalogus te automatiseren. Ook op vlak van het online raadplegen van de cataloog via een eigen door R. Deschildre ontwikkelde website (in 2001) waren we bij de pioniers.


Aan het begin van de 21ste eeuw barstte het Stin-Lodewijkscollege uit zijn voegen en werden plannen gemaakt voor een nieuwbouw. Vermits het paviljoen waarin de Cultuurbibliotheek huisde ondertussen totaal versleten was (enkele beglazing, slecht werkende verwarming, deels ingezakte vals plafond in het magazijn, …) werd besloten om ook een nieuwe bibliotheek / open leercentrum ter ondersteuning van het auditorium in die nieuwbouw onder te brengen. Na de (gebruikelijke?) bouwvertraging nam de Cultuurbibliotheek in de zomer van 2013 zijn intrek op de huidige locatie. 


In 2016 werd overgegaan tot de integratie van de vzw Cultuurbibliotheek in de vzw Vereniging Stock-Laureyns. Als gevolg hiervan werd de naam van deze laatste gewijzigd in vzw Cultuurbibliotheek Stock Laureyns (vzw CSL).

bottom of page