top of page
Nederlands_edited.jpg

Publicaties: Nederlands

1. "5 eeuwen Nederlands. Luister van de taal"

 

De Cultuurbibliotheek organiseerde in 1997 ter gelegenheid van hun 40ste verjaardag een tentoonstelling "5 eeuwen Nederlands. Luister van de taal". Deze e-publicatie is een bewerkte versie.

Over de tentoongestelde boeken werd een catalogus uitgegeven. Informatie hierover vindt u hier terug.
Alsook een recensie van de K.U.L. (Engelstalig). Inhoud:

 

 1. Een taal groeit

 2. Gesproken en geschreven taal

 3. Christoffel Plantijn (1520-1589)

 4. Cornelis Kiliaan (1528 - 1607) geeft prestige aan onze taal

 5. Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals

 6. Taalpurisme

 7. De Statenbijbel

 8. Joost van den Vondel (1587 - 1679)

 9. Lambert ten Kate (1674 - 1731)

 10. Jan-Baptist Chrysostomus Verlooy (1746 - 1797)

 11. Grammatica's

 12. Johan Hendrik van Dale (1828 - 1872)

 13. De Spelling - Siegenbeek

 14. Verzet tegen de Spelling - Siegenbeek

 15. De Spelling - de Vries | te Winkel

 16. Een 'nieuwe' spelling

 17. Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)

 18. Het Groene Boekje (1954) streeft naar: één taal in Nederland en Vlaanderen.

 19. Het schrift, een kunstproduct

 20. Taalgebruikers zijn heel conservatief

 

2. Europa Rediviva (door Adriaen Van Scrieck)

3. Tooneel der Vereenigde Nederlanden (Door Halma, François en Brouërius van Nidek, Matthaeus)

4. De Schadt-kiste der philosophen ende poeten (samengesteld door Jan Thieullier)

bottom of page