top of page
Aandenken Robrecht Stock1.JPG

MEMORATVS

In memoriam Robrecht Stock: een merkwaardig man

 

Half december 1999 zat hij in een zetel en kwam er niet meer uit. Hij vroeg zijn boeken over te brengen naar de Cultuurbibliotheek, vertrok daarna naar de geriatrie van het Sint-Janshospitaal en enkele weken voor zijn dood naar Stella Maris in Sint-Andries. Hij is er gestorven onder het kruis van Servaes dat vroeger in zijn werkkamer hing.

 

Zijn doodsprentje is zijn eigen werk. Wat we uiteindelijk in handen kregen was al vele keren bijgewerkt. Hij vermeldt al zijn functies met data, om klaarheid te scheppen voor het groot publiek. Indrukwekkend is het wel.Wanneer hij kanunnik werd, wordt niet vermeld. Hij zei ooit dat hij wel als kanunnik wilde aangesproken worden omdat hij dan telkens de gelegenheid kreeg penitentie te doen. We blijven hem dan ook in dit In Memoriam met een warm hart, kanunnik noemen.

In een eerste deel beschrijven we zijn leven, geïnspireerd door de vijf chronogrammen die zijn collega-inspecteur en vriend Jaak Vandenbossche s.j. maakte toen de kanunnik met pensioen ging. Het tweede deel handelt over zijn geschriften en het derde beschrijft zijn archief zoals het bewaard wordt in de Cultuurbibliotheek.

Een merkwaardig man

bottom of page