top of page
4%20collage%20stock%20en%20boeken_edited

Voor de geschiedenis van Robrecht Stock is het archief van de Cultuurbibliotheek natuurlijk onmisbaar. Op de website is een beschrijving te vinden. De inventarisatie heeft al veel werk gekost maar kan nog verfijnd worden.

De nummers RS1aI en RS1bI zijn de belangrijkste documenten. Het zijn de memoires van de kanunnik. Ze werden met documenten en foto's door hemzelf aangevuld. Die memoires mogen niet opgevat worden als een volledige levensbeschrijving. Sommige aspecten blijven volledig uit beeld. Over zijn reizen, zijn geschriften, zijn boeken, zijn huishoudster Maria Herrentals, zijn huis, zijn financies, zijn werk in de Kultuurraad voor Vlaanderen, zijn inspecties, zijn zorg voor didactisch materiaal in de scholen, zijn tuin, zijn verslaving aan koffie enz. vertelt hij niets.

Nummer RS3 is een plakboek door J. Van den Heuvel gemaakt en door R. Stock nagekeken en aangevuld. Het is een belangrijk document. Doos RS9 bevat veel interessant fotomateriaal over zijn familie, zijn vrienden en over hemzelf. Er werden veel portretten bewaard die van aantekeningen voorzien werden. Iets speciaals is RS35. In 1937 maakte de kanunnik een reis naar Duitsland. In dat stuk dat goed gestructureerd is maakt hij een analyse van de situatie in nazi-Duitsland. Het getuigt van een scherp inzicht.

Zonder al te directief te willen zijn werden de belangrijkste nummers van het archief in vetjes gedrukt. Dat is niet gebruikelijk in dergelijke inventarissen van archieven. Nu, de kanunnik was ook een goed voorbeeld om na te volgen.

Archivalia R. Stock

bottom of page