top of page
stempels.PNG

De Cultuurbibliotheek is een praktische vereniging van drie partners. De eerste is de vzw Cultuurbibliotheek

 

De statuten verschenen bij de stichting, in het Staatsblad op 25 januari 1957. De vzw droeg toen de naam Kultuurbibliotheek voor West-Vlaanderen vzw. Kanunnik R. Stock had plannen om samen met de provincie een cultureel centrum op te richten en daar zou een bibliotheek in passen. Die plannen gingen niet door. Toen de bibliotheek van start ging in februari 1964 lagen al heel wat boeken klaar om ingeschreven te worden. Walter de Smaele stempelde de eerste boeken en gaf ze een plaats in de rekken die toen opgesteld stonden in het salon van het vroegere Huis van Caloen in de Noordzandstraat. De stempel met de teksten “Kultuurbibliotheek voor West-Vlaanderen” en “Tolle Lege” (een tekst, die hier in een ander context gebruikt wordt, uit het levensverhaal van Sint-Augustinus) is getekend door Setola. Kan. Stock was erg opgetogen met het ontwerp dat twee handen toont die geven en nemen. 

 

De provincie richtte een eigen bibliotheek op en daardoor ontstond er verwarring bij het
publiek. Na ruggespraak met Ludo Valcke, van de provinciale dienst voor cultuur, kozen we voor de naam Kultuurbibliotheek vzw. De tweede stempel van de vzw werd gemaakt door de kalligrafe Sofie Verschueren, met een sierlijke afbeelding van letter k. Het mooie en sobere logo van de bibliotheek dat op de website stond is ook van haar. 

 

Kan. Stock koos indertijd voor de progressieve spelling maar de officiële spelling werd ‘cultuur’. Daarom draagt de vzw de naam Cultuurbibliotheek vzw

 

In 1980 verhuisde de bibliotheek naar het Sint-Lodewijkscollege. Het college werd de tweede partner van de Cultuurbibliotheek. In de boeken van het college treffen we een paar oudere stempels aan naast de moderne, die nu gebruikt wordt, met het schild van het college Ora et labora. 

 

De derde partner is een persoonlijke stichting van Kan. R. Stock: Vereniging StockLaureyns voor boek en cultuur vzw. Ze kreeg de naam van zijn beide ouders. De statuten verschenen op 11 juli 1991 in het Staatsblad. Ook daar moest de k door een c vervangen worden. Dat gebeurde op 3 mei 2001.

De stempel werd gemaakt door Jean- Pierre Verbeke, stichtend lid van de vzw. Op 13 juni 2014 werd een nieuwe
stempel in gebruik genomen.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de geïntegreerde vzw CSL werd in 2021 een volledige restyling doorgevoerd wat resulteert in de huidige website, logo en stempel.

Namen en Stempels

bottom of page