top of page
Brief van Guido Gezelle.png

Brief van Guido Gezelle

Kortrijk 27/7/’96


Zeer eerw. Heer ave (?)


In ’t korte zoo hope ik zal u
de volksmatige legende
van de Brandaan, door
den Heer Drijvers, een Bra-
bantschen priester, gezon-
den worden.
De eerw. Heer van Spey-
brouck kent den Bouw-
meester die te Veere, in
Holland eene groote  Kersten
leerschool (?) die daar  eertijds
gebouwd wierd door
de Schotsche katholijke
kooplieden. Mr. V. Spey-
brouck heeft geschreven
om te weten of S.
Nimian, de Schotsche
heilige daar geen sporen
achtergelaten en heeft
capelle, autaar, beeld
of zoo iets.
Zoo haast een antwoord
is zal ze u geworden.

 

Ben uwe zeer toeg.
Guido Gezelle

G.G. was kapelaan in Kortrijk van 1872  tot 1889.

De aangeschreven priester, die inlichtingen vroeg

wordt niet genoemd en is onbekend.

 

Frans Drijvers (1858-1914) was een radicaal Vlaamsgezinde priester van het bisdom Mechelen. Hij stichtte De Student die de leuze AVV – VVK lanceerde. Hij heeft  een standbeeld 

in zijn geboorteplaats Rotselaar.  Hij schreef Van Sinte Brandane (Belfort Jg 13, 1898.)

 

Gezelle kende de Kortrijkse familie van Speybrouck goed.

 

 

De Schotten hadden in Veere vanaf 1541 een stapelplaats voor Schotse wol.

bottom of page