top of page
Used%20Books%20_edited.jpg

Lidmaatschap van de Cultuurbibliotheek is niet vereist om gebruik te maken van de leeszaal.

Door het gebruik van de leeszaal verklaart de bezoeker zich akkoord met het leeszaalreglement. Wie het leeszaalreglement niet respecteert, kan de toegang ontzegd worden.

 

Alle werken die zich in de leeszaal bevinden, kunnen zonder reservatie geraadpleegd worden maar worden niet uitgeleend.
Van de bezoeker wordt verwacht dat hij alle uit de rekken gehaalde werken ten laatste bij het einde van zijn bezoek op het boekenwagentje van dezelfde verdieping plaatst.

 

Er zijn tal van werken die zich niet in de leeszaal bevinden maar in het magazijn.
Het magazijn is niet toegankelijk voor de bezoeker. Een werk uit het magazijn moet steeds - uiterlijk de dag voordien - online gereserveerd worden via de catalogus.

 

Bij beschadiging (van een deel) van of verlies van het werk, moet de bezoeker een nieuw exemplaar van het volledige werk vergoeden. Het beschadigde werk blijft eigendom van de bibliotheek ook na betaling van de schadevergoeding. Laat de eventueel slechte staat van een werk vóór de raadpleging door het bibliotheekpersoneel vaststellen.

(Boeken)tassen, rugzakken enz. evenals jassen horen thuis in de vestiaire.

In de leeszaal wordt individueel en in stilte gewerkt. De bezoeker dient er rekening mee te houden dat in de leeszaal soms ook klassen komen werken.

Er mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden.

Voor verdere informatie en eventuele begeleiding kan steeds een beroep gedaan worden op de bibliotheekpersoneel.

Alle hier niet voorziene gevallen worden door het bibliotheekpersoneel geregeld.

Voor leerlingen geldt hiernaast ook het schoolreglement.

Bibliotheekreglement

bottom of page