top of page
(c) Brugge, Jan Vernieuwe _ bron DBNL.or

(c) Brugge, jan Vernieuwe / bron: dbnl.org

40 jaar Cultuurbibliotheek

In februari 1964 begon ik aan de organisatie van de bibliotheek die toen nog Kultuurbibliotheek voor West-Vlaanderen heette. In de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 februari 1957 verschenen de statuten van de bibliotheek. De zetel was Generaal Lemanlaan 83, Assebroek waar kanunnik R.Stock woonde. Hij had vage plannen om samen met de provincie West-Vlaanderen een cultureel centrum op te richten en daarin zou natuurlijk ook een bibliotheek thuishoren. Het bleef bij plannen.


Hij verzamelde wel al enkele jaren boeken die gestapeld werden in een lokaaltje van de Zusters in de Sulferbergstraat. De kanunnik droeg daar dagelijks de mis op voor de zusters. Als hoofdinspecteur van het vrij onderwijs in het bisdom Brugge (1955-1973), deed hij veel moeite om didactisch materiaal voor de scholen aan te schaffen (Cfr. Archief RS 70 en 71). In de Noordzandstraat richtte hij daarvoor een 'huis voor het onderwijs' in. Daar werden permanent wandkaarten, diaprojectoren enz. tentoongesteld en daar kwamen ook de reeds verzamelde boeken terecht. Toen ik aan het bibliotheekwerk begon was de permanente expositie van didactisch materiaal al opgedoekt. De middenstand was bij de bisschop gaan klagen over oneerlijke concurrentie. Het huis van Caloen stond toen leeg maar op de eerste verdieping in het groot salon stonden MEWAF-kasten op het mooie maar versleten tapijt. Aan de muren hing nog zijden behang. Daar heb ik de eerste fichen geschreven. Ik werd per stuk betaald: een boek in de rekken plaatsen, een nummer geven en stempelen, de steekkaart schrijven. Dat bracht me 5 BEF op. Over de voorgeschiedenis van de bibliotheek schreef Antoon Viaene in het Liber Amicorum Dr. Robrecht Stock (1975).

bottom of page